Hotline: 0923199968

Dự án

Kho lạnh bảo quản dược phẩm|Lắp đặt kho lạnh bảo quản dược phẩm

Kho lạnh bảo quản dược phẩm|Lắp đặt kho lạnh bảo quản dược phẩm

Kho lạnh bảo quản dược phẩm duy trì được dải nhiệt độ thấp, đáp ứng được điều kiện bảo quản của Bộ y tế đặt ra cho nhiều loại dược phẩm và sinh phẩm y tế. Kho lạnh dược phẩm được thiết kế nhiệt độ bảo quản thông thương trong khoảng 2-8 độ C hoặc theo điều kiện in trên vỏ thuốc.

Lắp đặt kho lạnh bảo quản hạt giống

Lắp đặt kho lạnh bảo quản hạt giống

Lắp đặt kho lạnh bảo quản hạt giống cây trồng giúp giảm sự hao hụt sau thời gian dài bảo quản,chủ động được nguồn giống cây trồng cần thiết, tránh mất mùa. Kho lạnh hạt giống được thiết kế nhiệt độ bảo quản linh hoạt, đáp ứng điều kiện bảo quản riêng của từng loại hạt giống.

Hotline: 0923199968

0923199968

error: Content is protected !!