Hotline: 0923199968

Dự án

Kho lạnh bảo quản dược phẩm|Lắp đặt kho lạnh bảo quản dược phẩm

Kho lạnh bảo quản dược phẩm|Lắp đặt kho lạnh bảo quản dược phẩm

Kho lạnh bảo quản dược phẩm duy trì được dải nhiệt độ thấp, đáp ứng được điều kiện bảo quản của Bộ y tế đặt ra cho nhiều loại dược phẩm và sinh phẩm y tế. Kho lạnh dược phẩm được thiết kế nhiệt độ bảo quản thông thương trong khoảng 2-8 độ C hoặc theo điều kiện in trên vỏ thuốc.

Hotline: 0923199968

0923199968

error: Content is protected !!