Hotline: 0923199968

Dự án

Lắp đặt kho lạnh bảo quản hạt giống

Lắp đặt kho lạnh bảo quản hạt giống

Lắp đặt kho lạnh bảo quản hạt giống cây trồng giúp giảm sự hao hụt sau thời gian dài bảo quản,chủ động được nguồn giống cây trồng cần thiết, tránh mất mùa. Kho lạnh hạt giống được thiết kế nhiệt độ bảo quản linh hoạt, đáp ứng điều kiện bảo quản riêng của từng loại hạt giống.

Hotline: 0923199968

0923199968

error: Content is protected !!